Promocje

  

 

 

ZWALCZA NORNIKI POLNE I INNE GRYZONIE!

 

Informacje ogólne:
 
Niezwykle skuteczna i wydajna przynęta przeznaczona do zwalczania:
 
użytkownik powszechny
-  norników polnych (wokół budynków) oraz szczurów wędrownych i myszy domowych (wewnątrz i wokół
   budynków)
użytkownik profesjonalny
- norników polnych wokół budynków, na terenach otwartych (przydomowe trawniki, boiska, korty tenisowe,
  pola golfowe,rowy melioracyjne, nasypy kolejowe, wały przeciwpowodziowe, lotniska) i na wysypiskach
  śmieci
- myszy domowych (wewnątrz i wokół budynków) oraz szczurów wędrownych (wewnątrz i wokół budynków, na
  terenach otwartych i na wysypiskach śmieci).
 
Preparat dzięki zawartości wyselekcjonowanych składników pokarmowych, konkurencyjnych do naturalnego pożywienia, świetnie sprawdza się w zwalczaniu najbardziej uciążliwych gatunków gryzoni (zwłaszcza nornika polnego) bezpośrednio w ich naturalnym środowisku.
 
Pozwolenie Prezesa Urzędu nr: PL/2014/0128/MR
 

Substancja czynna:
 
  • 0,079% warfaryny
 
Zawiera również:
 
  • silnie gorzką substancję zniechęcającą do spożycia przez ludzi

 
Forma użytkowa:
 

Gotowa do wyłożenia przynęta w postaci mieszanki ziaren w wygodnym pojemniku.
 
Stosowanie:

Produkt stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).

 
użytkownik powszechny
Produkt wykładać jedynie w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem, przytwierdzonych do podłoża karmnikach deratyzacyjnych w ilości:
 
  • 100 g – 200 g przynęty przy zwalczaniu szczurów
  • 100 g przynęty przy zwalczaniu myszy i norników polnych.
 
użytkownik profesjonalny
Zaleca się stosowanie produktu w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem, przytwierdzonych do podłoża karmnikach deratyzacyjnych w ilości:
 
  • 100 g – 200 g przynęty przy zwalczaniu szczurów
  • 100 g przynęty przy zwalczaniu myszy i norników polnych.
W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.
 
 
Dostępne opakowania:
 
 
JEDNOSTKOWE
ZBIORCZE
Pudełko - 200 g
Karton - 15 sztuk
Worek - 20 kg*
1 sztuka
 
* - opakowanie wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
 
Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 Karta Charakterystyki:

www.fregata.gda.pl/files/174/232/49/rodentox-dbw.pdf