Promocje

  

 

 

 

 

 

 
 AGENT DO ZADAŃ SPECJALNYCH !!!

 

                                                     

 

Informacje ogólne:
 
Gotowa do użycia przynęta w postaci bloczków woskowych przeznaczona do zwalczania szczurów wędrownych wewnątrz i wokół budynków, na terenach otwartych, w kanałach ściekowych oraz na wysypiskach śmieci. Preparat do użytku profesjonalnego.
 
Odporne na wilgoć bloczki umożliwiają wykładanie preparatu w miejscach o dużej wilgotności 
np. w kanałach ściekowych, podpiwniczeniach, altanach, zsypach czy szybach wind oraz w innych trudno dostępnych miejscach o dużej wilgotności.
 
Preparat zawiera w swoim składzie bardzo atrakcyjne dla gryzoni składniki pokarmowe. Każdy bloczek posiada praktyczną i wygodną w użyciu zawieszkę, która w znacznym stopniu ułatwia mocowanie przynęty.
 
 
Pozwolenie Prezesa Urzędu nr: PL/2014/0122/MR
 

Substancja czynna:
 
  • 0,075% warfaryny
 
Zawiera również:
  • silnie gorzką substancję zniechęcającą do spożycia przez ludzi
 

Forma użytkowa:
 
Gotowa do użycia przynęta w postaci bloczkówwoskowych z wygodną w użyciu zawieszką.
 

Stosowanie:

Produkt stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
 
Produkt zaleca się wykładać w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem, przytwierdzonych do podłoża karmnikach deratyzacyjnych. W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć. Przy stosowaniu w kanałach ściekowych przynęta powinna zostać umieszczona w taki sposób by uniemożliwić jej przypadkowe przemieszczenie lub zalanie. Bloczki należy mocować przy użyciu metalowych prętów lub opasek zaciskowych, które pozwolą w sposób bezpieczny i stabilny umieścić produkt w miejscu jego wykładania (np. na występach, krawędziach lub uskokach ścian).
 
Rodentox® Hydro wykładać w ilości 200 g (1 bloczek) na punkt wyłożenia przynęty.
 
Dostępne opakowania:
 

 

JEDNOSTKOWE
ZBIORCZE
 
 
Karton - 10 kg 1 sztuka

 

 
 
Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i i informacje dotyczące produktu.
Karta Charakterystyki: